[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Installation

 

Med kompetenta och yrkeskunniga tekniker lägger vi stort fokus på kvalitét och stilrenhet i våra installationer. Vi ser även till att ha god kommunikation mot er som kund under installationstiden, så att med största smidighet genomföra arbetet utan att påverka eventuell verksamhet.

 

 

 

 

 

Säkra Fastigheter är certifierade av SBSC och innehar polistillstånd för larmverksamhet.

Förutsättningarna för en välfungerande anläggning är en god och kontinuerlig service. I överlämnandet av ett färdig installerat system skrivs, om önskat, ett serviceavtal. Det innebär att Säkra Fastigheter årligen besöker och provar av anläggningen grundligt samt åtgärdar eventuella brister.

Vid anläggningar som är av typen larmklass 1-4 är det ett lagkrav på att ett serviceavtal finns tecknat med certifierad anläggarfirma för att vara godkänt. Oavsett larmklass eller ej rekommenderar vi ett serviceavtal.

 

Pålitlighet – Noggrannhet - Användarvänlighet

"Vi gör rätt från början"