[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

 

 

Projektledning

Projektledning kan behövas vid de större entreprenaderna. Det är den viktigaste delen i vårt arbete. Vi lägger stor vikt i att hålla god ordning, vara punktliga, ha förutseende och framförhållning men framförallt hålla en direkt dialog med alla berörda parter. För att få ett projekt att fungera bra krävs det att alla gör sitt bästa i alla yrkesgrupper. Agerar samordnare när det behövs. Vi är vana vid högt ställda krav och tidspress.

Vi tar gärna mer ansvar än vad som förväntas. Ställer frågor och kommer med förslag. Att vara lyhörda och medgörliga gör att vi blir omtyckta och får en trevligare arbetsmiljö samt en smidigare installation.

 

 

 

Pålitlighet – Noggrannhet - Användarvänlighet

"Vi gör rätt från början"