[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Brand/Utrymningslarm

Den primära uppgiften för brandskyddet är att skydda liv, verksamhet och egendom genom att upptäcka en brand i god tid så att nödvändiga åtgärder hinner vidtas för att minimera skador. Att skapa förutsättningarna för ett välfungerande brandskydd kräver en noggrann anpassning till den verksamhet som bedrivs, människorna i verksamheten och de lokala resurserna för en effektiv räddningsinsats. Idag används det mer och mer brandfarligt material i vår vardag. Det skapar förutsättningar för accelererande brandförlopp och en ökad risk för snabb övertändning, vilket ställer högre krav på tidig upptäckt och snabba insatser.

En investering i ett aktivt brandskydd som utvärderar, riskbedömer och informerar är en investering för framtiden.