[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]

Nödljusbelysning

 

Nödljusbelysning är en fråga om säkerhet. Nödbelysningen och nödskyltningen är till för att möjliggöra en säker utrymning vid en eventuell brand eller ett strömavbrott. Dessutom ska man med hjälp av nödbelysningen hitta till brandbekämpningsutrustning, så att man kan påbörja räddningsarbetet.