Säkra Fastigheter i sverige AB

Integrerade system

Genom att använda flera olika system och nyttja de kunskaper som vi har på Säkra Fastigheter, har vi möjlighet att bygga integrerade system som är utformade efter kundernas önskemål och behov.Vi kan exempelvis integrera inbrottslarm, passersystem,  brandlarm och kameraövervakning med varandra så att användaren upplever systemen som ett system. Via överordnat system och klienter kan användarna få upp grafisk presentation (ritningar) av larmade detektorer med förslagstext på lämpliga åtgärder. Användare av systemet kan enkelt gå in och se status på larmområden eller ställa upp dörrar under önskad tid. Fördelen är att användarna får ett mycket lättöverskådligt säkerhetssystem med optimal kontroll på ett användarvänligt sätt.

Lämna gärna en offertförfrågan, så kontaktar vi er snarast möjligt.

Är du intresserad av våra tjänster?