Vem ställer kraven och vem tar fram normer?

Det är främst myndigheter som Boverket, Räddningsverket, Brand- och Polismyndigheten samt Försäkringsbolag, Tillverkare och Branschorganisationer som ställer krav på att aktörerna inom säkerhetsbranschen uppfyller vissa krav. Sedan tar experter från ovan nämnda aktörer vid och formulerar kraven i så kallade Normer. Officiella utgivare för normerna är Svenska Stöldskyddsföreningen inom Stöldskyddsområdet och Svenska Brandskyddsföreningen inom Brandskyddsområdet.

Vad är SBSC´s roll i detta sammanhang?

SBSC tillämpar vid certifiering de normer som tagits fram av ovan nämnda normutfärdare. SBSC har ingen egen normverksamhet men är remissinstans vid framtagande av normerna.

Säkra Fastigheter i sverige AB
Säkra Fastigheter i sverige AB